Next litter - Spring / Sommer 2022.

Następny miot - wiosna / lato 2022.

GIRL 1

GIRL 2

BOY 1

BOY 2

DSC_0271.JPG

BOY 5